Vesd bele magad! Program Hírlevél - 2013. március 13. - Tájékoztatás a Program lebonyolításáról

Jelszavak megküldése

Hamarosan megkapják a Programban résztvevő iskolák kapcsolattartói a weboldal használatához szükséges jelszót. Az aktiválása során csak akkor fogja tovább engedni a
program, ha a kért adatokat kitöltik (iskola neve, címe, igazgató neve, telefonszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma). Annak érdekében, hogy felhasználóként minél könnyebben és gördülékenyebben tudják kezelni a weboldalt, a bal felső sarokban
elhelyeztünk egy technikai segédletet. Ezt egyelőre még csak azok fogják látni, akik felhasználóként beléptek az oldalra. Azoknál az intézményeknél, ahol több kapcsolattartót is megjelöltek, csak egy jelszót küldünk ki. Intézményen belül több pedagógus is beléphet ugyanazzal a jelszóval, de mindig eltérő időben. Tehát egyszerre többen, ugyanazzal a jelszóval, nem tudnak belépni a weboldalra.
Amennyiben nem érkezik meg e-mail címére a belépéshez szükséges jelszó március 14- ig, úgy kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a már ismert elérhetőségeink valamelyikén.

Ha szükségét érzi, kérheti intézményük informatikusának segítségét is, de írhat Anitának is a weboldalon keresztül.

A weboldal kezelése nagyon egyszerű, ezért bízunk benne, hogy Önöknek sem fog nagyobb problémát jelenteni annak használata.

A blog bejegyzés készítése során látni fogják, hogy a feltöltéseket az egyes intézményeken belül, nem osztályonkénti besorolásban lehet majd elvégezni. Ez azt jelenti, hogy minden feltöltött anyag automatikusan az intézmény nevéhez kerül, osztályonkénti csoportosítás nélkül. Ezért arra kérnénk, hogy még mielőtt a szöveges leírást felviszi, írja meg azt is, hogy az kinek a munkája és melyik osztályba jár. Pl. Bogi - 3.a osztály (és alatta már megjelenhet a leírás).

Beszámolók készítése

A beszámolókat a kapcsolattartóknak kell feltölteniük a weboldalra. Amit folyamatosan kérünk a Kapcsolattartóktól az az, hogy töltsék fel a "Kiskertészek" munkáiról szóló rövid leírásokat és az azokról készült fotókat a weboldalra. Azzal a céllal, hogy a Kapcsolattartókat tehermentesítsük, nem ragaszkodunk ahhoz, hogy mindegyik gyerek beszámolóját feltöltsék. Számunkra az is megfelelő, ha az egyes osztályokból Önök választanak ki 3-4 beszámolót. Azonban mi is szeretnénk, ha mindegyik tanuló sorra kerülne! Mi annak örülünk, ha minél több leírást látunk iskolánként a weboldalon keresztül!

Többen kérdezték, hogy milyen gyakorisággal szükséges a bejegyzéseket feltölteni. Nos, azokban az időszakokban, amikor aktív munkavégzés történik a kertben, folyamatosan lehet blgbejegyzéseket írni. Lesznek olyan időszakok, amikor látszólag nem történik semmi, de a növények növekednek – ilyen és hasonló állapotokban írhatnak a gyerekek arról is, hogyan élik meg a kertészkedés örömeit.

A blogolások gyakoriságát mi nem határozzuk meg, mivel ez függ attól is, hogy az egyes iskolákban hány gyerek kapcsolódott be a programba (ahol sokan, ott a beszámolók mennyisége is arányosan nő), illetve a kerti munkák gyakoriságától is függ. Úgy gondoljuk, hogy mivel nem csak ezekről az élményekről, hanem a gyerekek személyes, programhoz kapcsolódó tapasztalatairól is lehet beírni, hetente 1-2 blogbejegyzés könnyen megírható.

Ehhez kapcsolódóan az lenne még a kérésünk, tájékoztassák a tanulókat arról, hogy ők külön nem tudnak blogolni a weboldalunkon, erre csak a kapcsolattartóknak van lehetőségük. Tehát minden olyan anyagot, mely a kerti munkáikról szól, Önöknek, kapcsolattartóknak adják át.

Emellett kérnénk, hogy tájékoztassák a gyerekek szüleit, ha még nem tették meg, arról, hogy az odahaza, a konyhakertben végzett munkákat milyen módon szükséges dokumentálni. Mit is jelent ez? A fotók témái nagyban függnek az éppen aktuális kerti munkáktól. Ennek megfelelően: gyerekek veteményezés közben (külön a kertről nem szükséges fotót készíteni), gereblyézés, locsolás. Szülő és testvér is lehet a képen, ahogy egymásnak segítenek. Később lehet képet készíteni a növekvő növényekről. A fotóknál kérjük, hogy a gyerekek arca is látszódjon, mert sok nagyon izgalmas fotóról lemaradt a gyerek arca, mosolya.

A leírásokat ugyanezen témákról várjuk, annál is inkább, mert a képek azokat hivatottak igazolni. A "Kiskertészeket" érintően nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan, milyen munkák során végezték el a veteményezést, hanem a munka során szerzett véleményeiket is örömmel olvasnánk el. Pl. hogy érezte magát közben, mennyire volt számára új a kertészkedés, miért tartja izgalmasnak ezt a munkát.. stb.

Feladatok

  1. Blogbejegyzések készítése a fentebb leírtaknak megfelelően
  2. Termesztési napló A Programban részt vevő iskolák mindegyike megkapta már feltehetőleg a vetőmag csomagok mellett a termesztési naplót is. Ahogy azt korábban jeleztük, azoknál az intézményeknél, ahol felső tagozatosok részt vesznek a Programban, 2 termesztési naplót küldtünk. A naplóba feljegyzett megfigyelések segítséget nyújtanak a következő évekre tervezett munkákhoz a jó termés érdekében. Ezt szintén a diákokkal közösen kell, hogy vezessék egészen addig, míg a Program lezárul, vagyis ameddig a kerti munkálatok tartanak. A napló kitöltése a Program versenyfeladatainak egyikeként jelenik meg. A napló elektronikus formában is elérhető lesz, melynek címéről, ahonnan letölthetik, külön e-mailben fogjuk tájékoztatni. Ennek segítségével mindegyik kiskertész külön naplót tud vezetni otthon is a veteményeséről.

A napló vezetése nem váltja ki a Program weboldalára rögzítendő blogbejegyzéseket, mindkettő hozzátartozik a Programban való részvételükhöz.

Hogyan vezessük a termesztési naplót?

A termesztési naplót mindig a kapcsolattartó által megbízott diáknak kell vezetnie a diák társaival közösen. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy együtt megnézik a hőmérsékletet, az időjárást, majd a naplófelelős feljegyzi azokat a füzetbe. A naplóban heti felosztásban szerepelnek a napok, melyekhez a bejegyzéseket lehet írni. Mindegyik hét egymás mellett lévő lapon található meg, így könnyen átláthatóvá válnak az éppen aktuális hét munkák eredményei.

Mindegyik hétnek lehet egy naplófelelőst választani. A naplófelelősök személyét a füzetkében mindig a bal felső sarokban kell feltüntetni a soron következő hétnél kinyitva. Ez főként azoknál az intézményeknél lehet hangsúlyos, amelyeknél magasabb létszámban vannak jelen a kiskertészek. Javasolt minden egyes feljegyzés előtt, hogy a kapcsolattartó válassza ki, kinek a rövid beszámolója kerüljön az aktuális naphoz. (Ez a fajta megosztás segítséget nyújt abban is, hogy az intézményenként magasabb számban résztvevő gyerekek közül mindenki sorra kerüljön a beszámolók rögzítésében akár írásban, akár a weboldalra feltöltve.)

Ha a gyerekek szeretnének saját termesztési naplót, ahhoz hamarosan küldeni fogunk egy linket, ahonnan le tudják majd tölteni.

A termesztési napló közösen végzett vezetése azért is fontos, mert a Programidőszak végén értékelni fogjuk. Ennek részleteiről majd akkor írunk, mikor már aktualitása lesz.

3.      Csapadékmérő – A csapadékmérő használata a gyakorlatban nagyon hasonlít a termesztési napló vezetéséhez. Lehet a mérésnek is egy felelőse, talán az a legegyszerűbb, ha mindig az a diák jegyzi fel a mért eredményeket, aki éppen soron következik a napló vezetésében. Az eredményeket az aktuális naphoz kérjük beírni. A termesztési naplóban mindegyik hónap végén szerepel egy csapadék táblázat is. A mért eredményeket ide is fel kell vezetni.

A csapadékmérő elhelyezésére vonatkozóan szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy egy olyan helyre rögzítsék, ahol bele tud esni az eső. Tehát ne legyen felette semmi, ne legyen közel épülethez, fához és lehetőleg ne lopják el, ne törjék össze. A csapadékmérőt szükséges egy erősebb tárgyhoz rögzíteni, lehet ez akár egy seprűnyél is. 

Az alsó tagozatosoknál több segítségre lehet szükségük a diákoknak a kapcsolattartók részéről, főként az elsősöknél, kérjük, segítsék az ő munkájukat fokozott figyelemmel.

Arról, hogy a programidőszak során milyen feladatok várhatók még, csak később adunk tájékoztatást, mikor már mindenki túl lesz az ültetésen.

Átvételi nyilatkozatok

Iskolák átvételi nyilatkozata –Az Országos Irodába postai úton kizárólag csak azt az átvételi nyilatkozatot kérjük beküldeni az intézményvezető aláírásával, mely a postai úton intézményükhöz érkezett vetőmag csomagok átvételéről szól, valamint az iskola kertjébe átcsoportosított vetőmag csomagok számáról. Postacímünk: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA, 1138 Budapest, Váci út 134/C. VI/28. Beküldési határidő: 2013. március 20.

Szülők által aláírt átvételi nyilatkozatok begyűjtésének határideje: 2013. március 30. Ezt követően kérnénk, hogy küldjék el szkennelve a vesdbelemagad [at] agrya [dot] hu címünkre azokat az összesítő táblázattal együtt.

A vetőmag csomagok átvételéhez szükséges dokumentumok továbbra is letölthetők a www.vesdbelemagad.hu oldalról.

Problémakezelés

A weboldal tartalmának feltöltése során vagy más, a Programhoz kapcsolódó kérdésük, észrevételük adódna, kérjük, hogy jelezzék felénk a vesdbelemagad [at] agrya [dot] hu címünkön vagy weboldalunkon keresztül Anitának a "Kérdezd Anitát!" ablakban.  

Mindenkinek jó munkát kívánunk és bő termést!