Bölcsességek

2015. február 3., kedd

Február – Böjtelő hava/ Február 3.: Balázs napja – Balázsolás

A balázsolás vagy balázsjárás néven ismert szokás alkalmával az iskolás gyermekek házról házra jártak, adományokat gyűjtöttek, iskolába hívogattak, hiszen régen még nem volt kötelező az általános iskola elvégzése.

Az egyszerű köszöntőtől a színjátékig terjedtek az előadott műsorok.

2015. február 2., hétfő

Február – Böjtelő hava/ Február 2.: Gyertyaszentelő boldogasszony napja

Mint azt a nevével is mutatja, a templomokban ilyenkor szenteltették a gyertyát, amit aztán igen sokféleképpen használtak. Például az újszülött mellett égették a keresztelésig, nehogy a gonosz szellem kicserélje.
Ha szép napos az idő, s kijön a medve a barlangjából, mivel meglátja az árnyékát, bizony visszamegy, és még negyven napig ki sem bújik, olyan hideg lesz.
Viszont „gyertyaszentelőkor”, ha esik a hó, fúj a szél, nem tart sokáig a tél.

Elkezdődött vízkeresztkor a hamvazószerdáig tartó farsangi időszak.
A fonóban ismerkedtek az eladósorban lévő lányok, egy idősebb rokon felvigyázott a lányokra, mert megjelentek a legények, hogy szórakoztassák a lányokat. A legények itt megleshették azt is, melyik leány a legügyesebb, legszorgalmasabb.
A bálokat, táncmulatságokat általában az időszak utolsó három napján rendezték, melyek falusi színhelye jobbára a kocsma volt. A lányok ilyenkor adtak bokrétát a legényeknek, amit aztán azok a kalapjuk mellé tűztek, s úgy mentek a bálba.
A farsang idején általában sok ételt fogyasztottak, mert ettől a következő év bőségét remélték. Jellegzetes étele a fánk, melynek sokféle varázserőt tulajdonítottak; azért kellett fánkot sütni, nehogy a szél elvigye a ház tetejét. Igen kedvelt étel volt a rétes is, amiről meg azt tartották, ha jól nyúlik, szerencsét hoz.

2014. december 31., szerda

December - Karácsony hava/ December 31. : Szilveszter napja

Vidáman, tréfálkozva búcsúztak az óesztendőtől. A babonák és szokások, amelyek e naphoz fűződnek, nagyon hasonlítanak az újéviekhez. Valamennyi babona a következő év szerencséjét akarja előidézni.

2014. december 28., vasárnap

December - Karácsony hava/ December 28. : Aprószentek napja

Ezen a napon a legények körbejárták a lányos házakat, ahol szép régies dallamú énekek és mondókák kíséretében „megkorbácsolták” a lakókat, hogy elűzzék a betegségeket, keléseket. Ezt az aprószentek napi vesszőzést aprószentelésnek, odoricsolásnak, suprikálásnak, csapulásnak is nevezték.

2014. december 24., szerda

December - Karácsony hava/ December 25.-26.. : Karácsony napja

A hagyományos magyar paraszti életben a karácsony a család ünnepe volt. Igen régi szokás a karácsonyi életfaállítás. A termőágat a gerendára vagy a szoba egyik sarkába függesztették fel. Betlehemezők Jézus születését megelőző délután jártak házról-házra. A betlehemezés Jézus születésének bibliai történetét eleveníti meg. December 26-a fő ideje volt a regölés: a termékenység, -bőség,-és párokat összevarázsló köszöntő szokás. A regölésért járó jutalom sonka, kolbász, bor és pénz volt a legényeknek.

2014. december 13., szombat

December - Karácsony hava/ December 13. : Luca napja

A téli ünnepkör egyik legjelentősebb ünnepe. A magyar néphitben él egy Luca nevű boszorkányszerű alak, aki az emberek és az állatok kárát okozhatja. E boszorka felismerésére készül a Luca –szék. A mondás úgy tartja: „ Lassan készül, mint a Luca –széke. Ezt a varázslatos ülőkét Luca napjától karácsonyig kell készíteni meghatározott fajtájú és számú fából, hogy karácsonykor éjfélkor a templomban ráállva megláthassuk a boszorkányokat. Ekkor válik láthatóvá a szarvuk.

A lányok e napon Luca cédulákat készítettek, így próbálták megtudni a jövendőbelijük nevét.

A gyerekek csoportokba verődve járták a falut, s jókívánságokat regöltek.

Luca napján is tilos volt bármiféle házimunka:  fonni, varrni, szőni, sütni, söpörni sem volt szabad. Mert” elsöpörnék a háztól a szerencsét.”

2014. december 6., szombat

December - Karácsony hava/ December 6. : Miklós napja

A Mikulás-napi szokások Szent Miklós püspök jó cselekedeteire vezethetők vissza. A szegények és a gyermekek védőszentjeként tisztelték, s őrzik emlékét.

Róla kapta a nevét a mi Mikulásunk.

2014. december 4., csütörtök

December - Karácsony hava/ December 4. : Borbála napja

Régen a tüzérek és a bányászok napja volt.

Ma a Borbála-ág hajtása az élő szokás néhány vidéken. Ezen a napon vízbe állítanak egy cseresznye-, barack-vagy mandulafaágat, hogy az újesztendőre kivirágozzék, jelezve a tavaszt, az újjászületést.

Borbála napján tilos volt a házi munka. Ha ezen a napon a csirázni tett búza karácsonyra kizöldül, jó termés várható a következő évre.

2014. november 30., vasárnap

November – Szent András hava/ November 30. : András napja

András a bibliai tizenkét apostol egyike volt.

Az év legjelentősebb házasságjósló és varázsló napjának tartották e napot.

Jósoltak jóformán mindenből: ólomból, gombócból, magokból.

„ Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát iccakáján.” –tartotta a mondás.

E napon kezdődtek általában a disznőölések.

Mindenkinek megvolt a feladata. Az asszonyok készítették a reggelit, aprították a zsírnak való szalonnát. A böllér bontotta fel a disznót, töltötte a hurkát, kolbászt. A gazda legfontosabb feladata a segítők ellátása volt, szíves szóval, tréfával és jó itókával.

2014. november 25., kedd

November – Szent András hava/ November 25. : Katalin napja

Erről a napról az a vélemény járja: Ha Katalin kopog, a karácsony tocsog.

Vagyis ha Katalinkor hideg, fagyos az idő, enyhe lesz a karácsony.

2014. november 13., csütörtök

Szeptember – Szent Mihály hava
Szeptember 1. : Egyed napja

Beáll a meteorológiai ősz. Ekkor fizették ki a pásztorok éves bérét, és fogadták fel a pásztorokat az új mezőgazdasági évre.

Némely vidéken fontos vetéskezdő időpont volt.

Az előrelátó gazda e nappal fogta hízóra a disznaját, ha karácsonyra le akarta vágni.

2014. szeptember 8., hétfő

Szeptember – Szent Mihály hava
Szeptember 8. : Fecskehajtó kisasszony napja

Egyes vidékeken úgy tartották, hogy ekkor indulnak útnak a fecskék.

Kezdődhetett a dióverés a szüret, beléptek új szolgálatukba a cselédek.

A vetnivaló gabonát éjszaka vagy kora hajnalban kitették a harmatra, hogy a „ az Úristen szentelje meg”. Vagyis legyen csíraképes, teremjen bőven.

A vetési szertartás igazi nagy szakértelmet kívánó, szertartásokhoz kötődő férfimunka volt. A gazda tisztaruhába öltözött, fogta a megszentelt vetőmagot s szótlanul ment a gabonaföldig. Vetés közben tilos volt csúnyán beszélni. Mikor végzett magasra dobta a vetőabroszt, hogy olyan nagyra nőjön a gabona, ameddig az abrosz repült.

2014. március 24., hétfő

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 

Ha ilyenkor megszólalnak a békák, a csízió szerint még negyven napig hidegre lehet számítani.
„Gyümölcsoltó hidege téli hónapnak megölője”.

2014. március 2., vasárnap

Március -  Böjtmás hava

Amilyen a március kilencedik napja
Olyan lesz az egész hónap folyamatja!

2014. február 8., szombat

Február 14. Bálint napja

Ha házasodnak a verebek Bálintkor,
Készülődhetsz a tavaszra bármikor.

(„Veréblakodalom” a jel, a hangos csivitelés a jobb idő hírnöke.)
 

2014. január 24., péntek

Január 25. Pál napja


Pálfordulás, ha tiszta, Bőven terem, mező, puszta,
Ha szeles, jő hadakozás, Ha ködös, embernek sírt ás.
Ha pedig havas vagy nedves, Lesz a kenyér igen kedves.
Ha fényes Szent Pál, Minden termés szépen áll,
Ha Pál fordul köddel, Jószág hullik döggel.

2014. január 20., hétfő

Január 22. Vince napja

"Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince"

vagy
"Hogyha fénylik Vince, megtelik a pince"  - azaz, ha meg nem csepereg, nem lesz elég bor.

2014. január 18., szombat

Január 18. Piroska napja

Ha Piroska napján fagy,

Negyven napog el nem hagy!

2014. január 6., hétfő

Január 6. Vízkereszt napja

Ha vízkereszt vizet ereszt, a tél soká ki nem ereszt.
Ha ezen a napon az eresz csurog (olvad a hó, vagy a jég), akkor hosszú lesz a tél.
Ha a hó esik, akkor korán kitavaszodik.
Ha ilyenkor fagy, hosszú lesz a tél.
Ha nincs ezen a napon csapadék: zivataros lesz a nyár.
Ha eső esik: csapadékos lesz a tavasz is.
Ha fúj a szél: jó termőidő, szerencsés év jön.

2014. január 3., péntek

Oldalak